“FUN FACTS” uke 5.

The post is in English at the bottom of the page.

For noen uker siden startet jeg en fast spalte på bloggen min, hvor jeg hver onsdag serverer dere litt unyttig og morsom informasjon og lærdom. Dere vil få servert 10 “fun facts” i hvert innlegg. Hvis dere vil lese flere “fun facts”, finner dere det under kategoriene på bloggen min. 😉 Continue reading ““FUN FACTS” uke 5.”

Vixen-antrekkene… Dobbelt-moral? (Vixen outfits… Double-morals?)

The post is in English at the bottom of the page.

Som de fleste av oss gjør på slutten av arbeidsdagen, og spesielt på en fredag når det nærmer seg helg, så gikk turen innom dagens nyheter på nett. Alt fra lokal-avis til større medier ble scrollet igjennom, uten å finne det av den helt store interesse… Continue reading “Vixen-antrekkene… Dobbelt-moral? (Vixen outfits… Double-morals?)”

“DEN følelsen!” (“THAT feeling!”)

The post is in English at the bottom of the page.

Det er fredag, og endelig helg. Etter en crazy busy uke, med ekstremt mye å gjøre på jobb, har jeg endelig tid til å stikke nesa innom her en tur. Utenom en fulltids-jobb som skal passes så har jeg flere prosjekter på gang ved siden av jobb, opprettelse av bloggen på eget domene (bikerpus.no), og gjør også et tappert forsøk på å få med meg håndball-vm på tv… Med andre ord, jeg har nok å finne på om dagen!

Men en ting jeg har begynt å tenke over den siste uka er et uttrykk som veldig mange av oss bruker, og den siste uka er det flere som har kommet med slike sitater på sosiale medier. For de av dere som ikke vet hva jeg snakker om, så skal jeg prøve å forklare… Dette brukes ved at man forteller noe som man har opplevd men at utfallet kanskje ble for eksempel litt kleint, rart eller morsomt, hvorpå man tilføyer “DEN følelsen!” på slutten av uttalelsen.

Siden dette har blitt flittig brukt den siste uka, så kom jeg til å tenke på at jeg har hatt noen slike i løpet av uka, jeg og. Så jeg tenkte jeg skulle ramse opp noen for dere:

 

 • Når man våkner 3 av 5 dager halvannen time før vekkeklokka, selv om man bare har sovet 4 timer…
 • Når man drar på jobb en time for tidlig alle 3 dagene, fordi man er sulten men ikke har pålegg i kjøleskapet hjemme…
 • Når man opplever snødekket asfalt på hovedveien på vei til jobb for første gang på 2 år… (Hovedveien her blir saltet veldig mye på grunn av veldig mye tungtrafikk ut til fabrikken der jeg jobber, og smal, svingete vei!).
 • Når bilen har fått det for seg at den skal åpne bakluka når man låser opp hele bilen, og man kjører 500 meter hver gang før man oppdager det…
 • Når man fyller bensin til kr. 13.95 på vei til jobb, og den koster kr. 16.25 når man reiser hjem?!
 • Når Norge slår Sverige i håndball-vm, og man stiller i norsk supporter-trøye på jobb neste dag for å mobbe svenskene…

“DEN følelsen!”

Ut over det så vil jeg ønske dere alle en riktig god helg! Og må Norge gå “all the way” i håndball-vm i helga!!! Ergo vet dere hva som står på tv-programmet mitt, utenom alle prosjekter jeg har på gang på fritiden, i helga…! 😉

 

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

BIKERPUS.NO

 

It’s Friday, and finally weekend. After a crazy busy week, with extremely much to do at work, I finally have time to drop in here. Besides a full-time job that is to be looked after, I have several projects underway next to work, setting up the blog on my own domain (bikerpus.no), and also making a brave attempt to keep up with the handball world cup on TV… In other words, I have plenty to do during the day!

But one thing I’ve begun to think about the last week is an expression that many of us use, and the last week several have made such quotes on social media. For those of you who do not know what I am talking about, then I will try to explain… This is used by telling something that you have experienced but that the outcome might for example be a little stupid, weird or funny, to which you add “THAT feeling!” at the end of the statement.

Since this has been diligently used the last week, I came to think that I have had some experiences like that myself during the week, I too. So I thought I’d hit someone up for you:

 

 • When you wake up 3 out of 5 days an hour and a half before the wake-up call, even if you have only slept 4 hours…
 • When you go to work an hour early for all 3 days, because you are hungry but do not have anything in the refrigerator at home…
 • When you experience snow covered asphalt on the main road on your way to work for the first time in 2 years… (The main road here gets salted very much due to very heavy traffic out to the factory where I work, and narrow, winding road!).
 • When the car has realized that it should open the tailgate when unlocking the entire car, and you drive 500 meters each time before you discover it…
 • When you are filling petrol to kr. 13.95 on the way to work, and it costs kr. 16.25 when traveling home?!
 • When Norway beats Sweden in the handball world Cup, and you put on a Norwegian supporter jersey at work the next day to bully the Swedes…

“That feeling!”

 

Beyond that, I wish you all a really good weekend! And must Norway go “all the way” in handball world cup this weekend!!! Then you know what is on my TV program, except for all the projects I have in my spare time, this weekend…! 😉

“FUN FACTS” uke 4

The post is in English at the bottom of the page.

For noen uker siden startet jeg en fast spalte på bloggen min, hvor jeg hver onsdag serverer dere litt unyttig og morsom informasjon og lærdom. Dere vil få servert 10 “fun facts” i hvert innlegg. Hvis dere vil lese flere “fun facts”, finner dere det under kategoriene på bloggen min. 😉 Continue reading ““FUN FACTS” uke 4″

“FUN FACTS” uke 3.

The post is in English at the bottom of the page.

For et par uker siden startet jeg en fast spalte på bloggen min, hvor jeg hver onsdag serverer dere litt unyttig og morsom informasjon og lærdom. Dere vil få servert 10 “fun facts” i hvert innlegg. Hvis dere vil lese flere “fun facts”, finner dere det under kategoriene på bloggen min. 😉 Continue reading ““FUN FACTS” uke 3.”

Frost- Frodith sin vinterutfordring…

The post is in English at the bottom of the page.

Det skal jo ikke stikkes under en stol at vi er heldige når det kommer til frost og vinter her på Sørlandet (i hvertfall ute ved havet der jeg bor…). Det er så vidt vi rekker å se den før den er borte igjen, kontra på Toten (der jeg er ifra)! Continue reading “Frost- Frodith sin vinterutfordring…”