En bra start! (A good start!)

The post is in english at the bottom of the page.

Ja folkens, da har vi rundet det nye året og kan endelig skrive 2019 i datoen. Nyttårs-feiringa gikk unna som seg hør og bør med fyrverkeri, bobler i glasset og masse latter. Gode venner og familie gjorde feiringen til en brak-suksess! Selv så feiret jeg med bestisen og hennes familie, før jeg la turen innom en mc-klubb og hilste på gode venner etter fyrverkeriet. Kjempekoselig aften og kveld!

Men så kom det nye året. Året som blir et spennende år med masse utfordringer… De lot ikke vente på seg! 1. januar blåste det små-jævler over hele østlandet, noe som førte til strømbrudd og blå-is de fleste steder! Dette førte til at jeg ble på sofaen hos bestisen en dag ekstra, siden isen låg tykk på asfalten på veien.

2. januar kom, og en etter en våknet vi til liv. Og en etter en konstaterte at de hadde vond hals… Vi ble liggende på sofaen som noen slakt alle mann, hvorpå mor i huset sørget for et passe inntak av suppe, c-vitaminer og smertestillende. Fikk samlet nok energi til å sette meg i bilen, og reise hjem til mutter og fatter sent i går kveld…

I dag skulle jeg egentlig vært tilbake på det glade sørland, og blant gode kolleger på jobb. I stedet ligger jeg her på Toten, sengeliggende og synes synd på meg selv. Dette har jeg virkelig ikke tid til!!! Så det var virkelig en god start på 2019… Godt nyttår alle sammen…!

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

Yes guys, then we have rounded the new year and can finally write 2019 in the date. New Year’s celebrations went away as it should be with fireworks, bubbles in the glasses and lots of laughter. Good friends and family made the celebration a hit success! Even so, I celebrated with the besties and her family before I stopped by a mc club and greeted good friends after the fireworks. Simply a great evening!

But then came the new year. The year being an exciting year with lots of challenges… They didn’t wait for them! January 1; it blew small-devils all over Eastern Norway, which led to power outages and blue ice most places! This led me to stay on the couch one day extra, since the ice lay thick on the asphalt on the road.

January 2 came, and one by one we woke up to life. And one by one found that they had a sore throat… We were lying on the couch as some slaughter all man, on which mother in the house provided a proper intake of soup, c vitamins and painkillers. Got enough energy to put me in the car and go home to my parents late last night…

Today, I was really supposed to be back at the happy southern part, and among good colleagues at work. Instead, I am here at Toten, bedridden and feeling sorry for myself. I really don’t have this time !!! So it was really a good start in 2019… Happy New Year to you all…!

6 kommentarer

Siste innlegg